МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ


Довідка проведення ІІ етапу моніторингового дослідження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку у 2017-2018 навчальному році.

Наказ про проведення моніторингового дослідження у 2017-2018 н.р.

Довідка проведення І етапу моніторингового дослідження 2017-2018 н.р.

Наказ про підсумки І етапу моніторингу 2017-2018 н.р.

 

АНАЛІТИЧНІ – МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ, ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ.

Дошкільний навчальний заклад № 9 «Теремок»

м. Славута.

2017 рік.

 

  1. Кількість дітей, що готуються до школи - 49

 

  1. Склад педагогів, що готують дітей до школи:

Вихователі; КорнійчукН.В., Шетманюк Л.С., Ніколайчук С.Т., Захожа В.М.

практичний психолог - Козік М.О.

вчитель-логопед - Крутинчук Н.В

музичний керівник - Ніколаєнко І.А.

  1. Групи здоров*я

І група здоров’я -86,4 %

ІІ група здоров’я -11.9 %

ІІІ група здоров’я -1,7 %

 

Розвиток фізичних умінь та навичок.

  • процедури: процедури проводяться згідно планів і відповідно до стану здоров’я дітей, враховуючи індивідуальні особливості і ступінь звикання. Проводять повітряні ранки, ходьбу по вологому килимку, масажі крапковий, горіховий.

 

Фізкультурно – оздоровча заходи: Опитування дітей показало, що 90 % дітей мають звичку до щоденного виконання ранкової гімнастики в вихідні дні. Проводяться Дні здоров’я, спортивні свята, розваги, тематичні заняття). Працюють доріжки здоров*я.

 

Рухові навички та вміння:

Вправи з бігу - 100 %

Вправи з кидання, ловіння - 90 %

Вправи з метання - 100 %

Вправи з повзання, лазіння - 90 %

Вправи з рівноваги - 100 %

Вправи спортивного характеру:

Катання на санках - 90 %

Катання на велосипеді, самокаті - 80 %

Спортивні ігри ( бадмінтон, городки, баскетбол,

футбол,хокей) - 90 %

 

Основи здоров*я:

Фізичне здоров*я - 98 %

Гігієнічні навички - 100 %

Розпорядок дня - 100 %

Харчування - 100 %

Рухова активність - 100 %

Профілактичні заходи - 90 %

Емоційний комфорт - 100 %

Джерела етноздоров*я - 97 %

Здоров*я та природа - 89 %

Статева ідентифікація та диференціація - 100 %

 

Безпека життєдіяльності:

Пожежна безпека - 100 %

Правила дорожнього руху - 100 %

Безпека в побуті - 90 %

Поведінка з незнайомими людьми - 100 %

Безпека в природі - 90 %

 

 

Соціально-моральний розвиток

Формування основ моральних якостей

Духовне виховання - 90 %

Взаємини в сім*ї - 97 %

Ставлення до ровесників та інших людей - 90 %

Спілкування - 97 %

Культура в побуті - 100 %

Поведінка в громадських місцях - 100 %

Формування почуття гумору - 82 %

 

Основи правової культури

Право на життя - 100 %

Право на сім*ю - 100 %

Право на житло - 100 %

Право на харчування -100 %

Право на власну думку -100 %

Право на захист від фізичного та

психічного насильства - 100 %

Право на медичну допомогу - 100 %

Право на відпочинок - 100 %

 

 

 

 

Мовленнєвий розвиток

Звукова культура мовлення

Інтонування різних типів речень - 80 %

Вимова звуків - 90 %

Римування слів - 100 %

Голосні і приголосні звуки - 100 %

 

Зв*язне мовлення

Узагальнюючі слова -89 %

Розрізнення предметів, істот за

характерними ознаками -100 %

Знання і розуміння багатозначних слів -100 %

 

Навчання елементів грамоти

Утворення слів -97 %

Вірне вживання однини і множини -100 %

Складання простих, поширени речень

з прикметниками, означеннями і прислівниками -96 %

 

У нас в гостях книжка

Увага при читанні книги -100 %

Переказування -96 %

Відповідання на запитання - 100 %

 

Мовленнєвий етикет

Етика мовлення -98 %

Чіткість, виразність мови -90 %

Складання розповідей -87 %

Пояснювальне мовлення -89 %

 

Пізнавальний розвиток

Ознайомлення з довкіллям

Наш дитсадок -100 %

Родина, культура родинних стосунків -100 %

Предмети побуту та вжитку -100 %

Праця дорослих -100 %

Транспорт і засоби зв*язку - 100 %

 

Народознавство

Українська оселя - 100 %

Рідний край - 100 %

Народний одяг - 100 %

Іграшка українська народна - 100 %

Календарно-обрядові свята - 100 %

Українська кухня - 100 %

Народні ремесла - 80 %

 

Логіко-математичний розвиток

Знання геометричних фігур -100 %

Просторове розміщення предметів -100 %

Назва місяців, днів тижня - 100 %

Доба - 100 %

Лічба в межах 10 - 100 %

Утворення нового числа +1 - 100 %

Знання цифр - 100 %

Складання прикладів на додавання і

віднімання за малюнками і практичними

діями - 85 %

 

Ознайомлення з природою

  • навколо нас (вода, повітря, грунт) - 100 %

Основні відомості про рослини і тварини - 97 %

Взаємозв’язок людини з природою - 86 %

Охорона природи і природо користування -90 %

Екологія і здоров’я - 89 %

Природа космосу - 90 %

 

4. Аналіз рівня психологічної готовності до

школи.

Методика Керна – Йерасека 56 дітей

1. Тестова бесіда.

Шкільно - зрілі

Середньо - зрілі

Незрілі

43

13

---------------

 

2. Орієнтований тест шкільної зрілості

Вище

за середнє

Середні

Нижче

середнього

Низький

40

11

5

----------------

 

3. Орієнтований тест шкільної зрілості

( вербальне мислення)

Дуже високий

Високий

Середній

Нижче середнього

Низький

20

22

10

4

---------

План проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти за станом на кінець 2017\2018 навчального року

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Наказ

ДНЗ №9 (ясла-садок)

від 31.10.2017 № 157

 

План

проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти за станом на кінець 2017\2018 навчального року

№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання заходу

Особи, відповідальні

за проведення заходу

1.

Вивчення фахової літератури, перспективного педагогічного досвіду з проблеми педагогічної діагностики та моніторингу.

до 05.10.2017

завідувач

вихователь-методист

вихователі

2.

Розроблення та узгодження програми освітнього моніторингу.

до 29.10.2017

завідувач

вихователь-методист вихователі

3.

Підготовка інструментарію для проведення освітнього моніторингу (критеріїв, показників з усіх освітніх ліній).

до 29.10.2017

вихователь-методист,вихователі

4.

Узгодження підготовленого інструментарію з педагогами

до 29.10.2017

завідувач

5.

Коригування інструментарію.

до 29.10.2017

завідувач, вихователь-методист

6.

Роздруковування необхідних матеріалів для проведення моніторингу рівня розвитку дошкільників (протоколи, критерії)

до 01.11.2017

вихователь-методист

7.

Виготовлення необхідного індивідуально- диференційованого матеріалу для проведення педагогічної діагностики.

до 01.11.2017

всі педагоги,

 

8.

Проведення педагогічної діагностики.

з 01.11 по 15.11.2017

вихователь-методист,вихователі

9.

Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення педагогічної діагностики. Робота з програмою (кваліметрія)

до 25.11.2017

вихователь-методист

10.

Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу.

до

01.12 2017

завідувач

вихователь-методист

вихователі

11.

Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти.

до 10.12.2017

завідувач, вихователь-методист