Затверджені Статутом ДНЗ №9 "Теремок"

№25-2/2010 від 21.12.2010 р.

Правила прийому в дошкільний навчальний заклад.

 

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють.

Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень)

Створені умови для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.(доступ в приміщення, робота  спеціалістів, медичні послуги)