Головна » Файли » Мої файли

Консультація для педагогів ДНЗ. Моніторинг знань та умінь дошкільників
24.09.2015, 12:05
Моніторинг знань та умінь дошкільників

Моніторинг - це засіб контролю за освітнім процесом, форма організації збору, зберігання, оброблення та розповсюдження інформації про діяльність педагогічного колективу ДНЗ, що забезпечує безперервне стеження за станом освітньої роботи і прогнозування розвитку дошкільної освіти.

Метою моніторингу є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, стану організації освітнього процесу в ДНЗ.

Завдання моніторингового дослідження:
1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти та отримати об'єктивну інформацію про якість дошкільної освіти, а також прогнозувати її розвиток.
2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та освітньої програми ДНЗ.
3. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності ДНЗ прикінцевій меті - вимогам Державних стандартів дошкільної освіти та освітньої програми.
4. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітньої програми в ДНЗ.
5. Надати рекомендації педагогам та батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

Об'єктами моніторингу є:
• інформація про учасників освітнього процесу (педагогів, дітей, батьків), зокрема про стан їх здоров'я, соціальний захист, умови життя та виховання, рівень задоволення потреби в освітніх послугах;
• навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.
• результати освітнього процесу (навчально-пізнавальної, творчої, ігрової діяльності дітей тощо).
• Методами моніторингу є:
• - статистичні обстеження;
• - експертні опитування педагогів, дітей, батьків;
• - вивчення документації педагогів;
• - метод аналізу результатів педагогічної діагностики дітей;
• - методи обробки та накопичення інформації;
• - методи математичної статистики.
• Педагогічна діагностика - це метод з'ясування всіх обставин перебігу освітнього процесу, достеменне визначення його результатів; педагогічне діагностування - процес (складова частина) практичної діяльності педагога, яка передбачається його посадовими обов'язками, з метою вивчення стану і результатів освітнього процесу з дошкільниками. На цій основі проводиться правильне прогнозування можливих відхилень, визначення шляхів їх попередження, а також коригування процесу навчання, виховання і розвитку дошкільників з метою підвищення якості дошкільної освіти.

Види педагогічної діагностики:
• Початкова (на початку навчального року (вересень) з метою визначення стартових можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу).
• Поточна (відстеження результатів освітнього процесу з дітьми на певному етапі - за місяць, квартал, півріччя).
• Узагальнювальна (підбиття підсумків життєдіяльності дошкільників за тривалий період, рівнів їх розвитку та виконання освітніх програм).
• Методи педагогічної діагностики:
• - контрольні та підсумкові заняття;
• - міні-заняття з окремими дітьми;
• - спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);
• - бесіда з дітьми (як допоміжний метод);
• - метод доручень (як один із видів природного експерименту);
• - вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);
• - контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів програми (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);
• - дидактичні ігри та вправи;
• - розвивальні ігри ;
• - вивчення листків здоров'я кожної дитини;
• - анкетування (опитування) батьків;
• - аналіз мовлення батьків і рідних дитини;
• - кваліметричні методи тощо
Педагоги (ясла-садок) в ході педагогічного обстеження дошкільників практикують свої умовні позначки:
• - (червоний кружечок) високий рівень розвитку - ВР (обдарована дитина): дитина самостійно дає відповідь на поставлене проблемне запитання, яке відповідає програмі наступної вікової групи;
• - (зелений кружечок) хороший рівень розвитку - ХР (вище середнього): дитина самостійно знаходить відповідь на запитання за програмою своєї вікової групи, іноді за навідним запитанням вихователя;
• - (синій кружечок) середній рівень розвитку - СР (достатній, задовільний): дитина розуміє запитання за програмою своєї вікової групи і відповідає при незначній допомозі вихователя;
- (оранжевий кружечок) нижче середнього рівня розвитку - НС (незадовільний): дитина не може самостійно дати відповідь на запитання і відповідає при значній допомозі вихователя;
• - (жовтий кружечок) низький рівень розвитку - НР (критичний): дитина не розуміє суті запитання, а тому не може на нього відповісти
• Приклад зведеної таблиці показників засвоєння програми та БКДО


Освітні лінії Рівень засвоєння програми (%)
молодша
вересень середня
січень старша
травень по
ДНЗ
Особистість дитини
Дитина в соціумі
Дитина в природному довкіллі
Дитина у світі культури
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
Мовлення дитини
Гра дитини
Рівень виконання програми, БКДО в групі в цілому

Параметри оцінки якості освітнього процесу ( в %):
- нижче 50% - рівень освітнього процесу не відповідає нормі;
- 50-65% - низький рівень освітнього процесу (критичний);
- 65-75% - нижче середнього рівня (незадовільний);
- 75-80% - середній рівень (достатній, задовільний);
- 80-90% - вище середнього (хороший рівень);
- 90-100% - високий рівень освітнього процесу.

Документація з моніторингу освітньої діяльності в ДНЗ:
• Постанова Кабміну від 14.12.2011 №1283 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти"
Категорія: Мої файли | Додав: dnz№9
Переглядів: 2082 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 2.3/3
Всього коментарів: 0