Головна » 2015 » Липень » 1 » Звіт керівника дошкільного навчального закладу №9 «Теремок» (ясла-садок) комбінованого типу Шитманюк Віти Володимирівни за 2014/2015 н.р.
14:34
Звіт керівника дошкільного навчального закладу №9 «Теремок» (ясла-садок) комбінованого типу Шитманюк Віти Володимирівни за 2014/2015 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

          Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9«Теремок» (далі -ДНЗ) –  комунальний заклад, що забезпечує догляд за дітьми від двох до шести (семи) років.

Дошкільний навчальний заклад № 9 комбінованого типу працює з березня 1963 р., розрахований на 6 груп.  Відвідує заклад 170 дітей.

Режим дня п’ятиденний з 7.30. до 18.00. Мова навчання – українська.

Протягом 2014/2015 навчального року ДНЗ № 9 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, освітньою програмою «Українське дошкілля», «Впевнений старт», а також, відповідно до власного Статуту, програми розвитку та річного плану роботи.

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційної роботи для дітей компенсуючої групи. Групи оснащені іграшками згідно Типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі не змінювалася.

                 ДНЗ у своїй роботі керується нормативно-правовими документами щодо матеріально-технічного забезпечення, а саме: Законом України «Про дошкільну освіту» , «Санітарними правилами обладнання і утримання дитячих дошкільних закладів», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 (п. 49 – 54), «Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002р. №509, листом Міністерства освіти й науки України від 17.03.2006р. №1/9 – 153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах», інструкцією про ділову документацію дошкільного закладу, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 302.01.1998р. №32 та змінами до них.
Заклад побудований за типовим проектом .
Загальна площа дошкільного навчального закладу складає  1059     кв.м.
  Приміщення дошкільного навчального закладу має :

- Шість груп , кожна  з яких вміщує приймальню, туалетну, ігрову та спальню кімнати.

- Музей Вишиванки

  Музей « ляльки мотанки»

-  кімната інтелектуального розвитку»

- Харчоблок

- Кабінет сестри медичної + ізолятор

- Кабінет корекційної освіти

- Пральна кімната + господарська

- Кабінет завідувача

- Кабінет вихователя-методиста

Ще  є  зала, яка об*єднує спортивну та музичну.

  В дошкільному закладі наявні технічні засоби навчання: комп*ютер, принтер,  DVD, магнітофони. Всі технічні засоби навчання знаходяться  в належному  стані та зберігаються  у відповідних умовах.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ДНЗ № 9 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 16 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 1музичний керівник, 1 вчитель – логопед, 16 вихователів.  Кількісний склад педагогів за освітою не змінився за останні 3 роки.

Віковий та кваліфікаційний склад педагогічних працівників:

№п/п

                             ПІП

 

освіта

посада

категорія

тар.розряд

1

Шитманюк В.В,

 

вища

завідувач

вища

 

2

Шевчук О.С.

 

вища

вихователь-методист

вища

 

3

Козік М.О.

 

вища

практичний психолог

вища

 

4

Крутинчук Н.В

 

вища

вчитель-логопед

ІIкат.

 

5

Ніколаєнко І.А.

 

базова вища

муз,керівник

спеціаліст

9т.р.

6

Костюк О.І.

 

вища

вихователь

 Iкат

 

7

Самощук І.А..

 

 вища

вихователь

I кат.

 

8

Шетманюк Л.С.

 

 вища

вихователь

спеціаліст

 

9

Корнійчук Н.В.

 

базова вища

вихователь

спеціаліст

9 т.р.

10

Конончук Л.І

 

базова вища

вихователь

спеціаліст

9 т.р.

11

Ніколайчук С.Т.

 

базова вища

вихователь

спеціаліст

9 т.р.

12

Окуневська Л.М..

 

базова вища

вихователь

спеціаліст

9 т.р.

13

Савіцька А.І.

 

 базова вища

вихователь

спеціаліст

9 т.р.

14

Полівода П.В.

 

базова вища

вихователь

спеціаліст

9 т.р.

15

Ковалінська С.П.

 

базова вища

вихаватель

 спеціаліст

9 т.р.

16

Жакун А.С.

 

базова вища

вихователь

спеціаліст

9 т.р.

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

16 педпрацівників

 

Вища-7

Базова вища-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Середнє навантаження – ставка   

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

У 2014/2015 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №9 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2014/2015 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН.

Вихователі презентують результати інноваційної педагогічної діяльності через відкриті заходи, майстер-класи, конференції для батьків, педагогів, інформації на сторінках інтернет-сайту.

Роботи педагогів друкуються у фахових виданнях.

Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору.

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.     

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Четвертий рік колектив ДНЗ працював над проблемною темою «Організація освітньо - виховного процесу щодо забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду».

 Тому, діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань:

1. Впровадження педагогами методу проектів як однієї з інтерактивних технологій реалізації освітньої лінії БК «Дитина в соціумі».

2. Забезпечення психолого – педагогічного супроводу батьків через сучасні форми і методи співпраці.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

В результаті вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2014/2015 навчальний рік, досвід роботи з проблемної теми ДНЗ було узагальнено кожним педагогом у вигляді проектів, як однієї з інтерактивних технологій реалізації освітньої лінії БК «Дитина в соціумі».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Вихователі ДНЗ брали активну участь у заходах, які проводилися серед педагогів міста та області.

Педагогічні працівники, які атестувались, показали високий методичний рівень проведених заходів.

 Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами відбувалося шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю, проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо.

 Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2014/2015 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Продовжує працювати сайт ДНЗ №9, постійно оновлюється інформація, поповнюються сторінки вузьких спеціалістів. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

Заклад  має високу результативність щодо участі в конкурсах , виставка, Всеукраїнських, обласних, міських заходах.

Січень: участь у міському конкурсі «На кращий куточок природи» - здобули номінацію «Творчий підхід»;

Лютий: переможці обласного етапу виставки педагогічних ідей та знахідок - ІІ місце  та 3місце  Самощук І.А., Окуневська Л.М. 

Березень: нагородження вихователя Козік М. О. медаллю «До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка»;

Квітень: участь в  конкурсі  « Кращий  психологічний кабінет» де здобули 1 місце.

Травень: участь в обласному семінарі м.   Хмельницький«Музейна педагогіка – дієвий чинник патріотичного виховання дошкільнят», досвід презентувала вихователь-методиста Шевчук О.С.

Червень: лауреати загальнонаціонального проекту «Флагмани освіти і науки України»;

Липень: переможці номінації: «На кращу друковану продукцію для дітей дошкільного віку», організатори - журнал  «Мир сім*ї»;

Серпень: презентація досвіду  колегам району, області;                      

Листопад: при ХОІППО відбулася зустріч з носіями досвіду, де завідувач Шитманюк В.В.. презентувала досвід закладу щодо організації  профільних груп.

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного педагогами ДНЗ, отримано наступні результати. Із 35 продіагоностованих дітей виявлено:

- з високим рівнем розвитку - 25% дітей;

- з достатнім рівнем розвитку – 36% дітей;

- з середнім рівнем розвитку – 37% дітей;

- з низьким – 2% дітей.

Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини плідно працювали гуртки.

З 1 жовтня 2014 році було призначено 5 керівників гуртків на платній основі, а саме :

1) Гурток « Чимайлик» , керівник  Козлюк І.А..

2) 2 Гуртки «Англійська мова», керівник Лівчук  Д.С.

3) Гурток «  Пізнайко», керівник  Прокопчук О.В.

4 ) 2 Гуртки «Хореографія» керівник Маліновська Т. В.

Відвідували гуртки 85 дітей.

 

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

До школи у 2015 році підуть 29 дітей. Високого рівня -16 (35%), достатнього - 20 (42%), середнього - 11(23%), низького – 0 (0%).

Робота дошкільного закладу з СЗОШ №9, велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ та школи», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань:

- ​вихователем-методистом створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

- вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом, до складу якої входять педагогічні працівники.

Створено  банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків.

 Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі.

 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2014/2015 навчальному році встановлено 8,00 грн. для дітей, які відвідують ясла, і 12,00 грн. для дітей, які відвідують групи садка .

Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день .

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2014 року було проведено соціальне опитування сімей.  Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога . Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які є переселенцями з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції, звільнені від оплати за харчування діти, батько яких приймає участь в АТО і мають підтверджуючи документи.     Протягом 2014 року в даний заклад відвідує 18 дітей, які  належить до  пільгової  категорії.

Серед них:

  • Двоє  діти – переселенці ( прибули в 2014 році)
  • 15 дітей  із багатодітних сімей
  • Одна дитина військовослужбовця, учасника АТО

          Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

 Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

Медичною сестрою Хоменко О.І. відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена з  СЕС.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.​Систематичне щеплення дітей.

3.​Дотримання вимог санітарії.

4.​Здійснення гартування вихованців.

5.​Організація фізичного виховання.

6.​Чітке дотримання режиму дня.

7.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

ДНЗ забезпечений медикаментами першої медичної допомоги у повному обсязі.

 

Висновки

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

 

Переглядів: 407 | Додав: dnz№9 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: