Головна » 2016 » Серпень » 11 » ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ТЕРЕМОК» № 9 (2015-2016 навчальний рік)
10:57
ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ТЕРЕМОК» № 9 (2015-2016 навчальний рік)

 

На виконання  наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітуватися перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ДНЗ №9.

Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом ДНЗ №9, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, законодавством України іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

У         період між загальними зборами (конференціями) діє рада ДНЗ, діяльність якої регулюється статутом.

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. В колективі створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. В роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й надаються різні варіанти рішення. З них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва в закладі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала. Ставлення до людей – шанобливе; вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Управлінські рішення та дії у поточному році були спрямовані головним чином на:- забезпечення працездатності колективу;

- виконання річних завдань;

- створення мережі, комплектування груп;

- складання бюджетного запиту на рік;

- організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5річного віку та обліку дітей у мікрорайоні;

- організацію роботи консультативного центру для батьків дітей, які не відвідують дошкільні заклади;

Разом з колективом постійно працюю над створенням позитивного іміджу нашого закладу.

Колектив ДНЗ №9 – це здорова сім’я працівників-однодумців, які підтримують, цінують і поважають кожного з дітей.

В закладі працюють педагоги як 5 дошкільних груп, так і 1 групи раннього віку.

Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості педагога і дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, оздоровлення  дітей.

Впродовж 2015-2016 навчального року заклад № 9 працював за п’ятиденним, десять з половиною годинним режимом, в україномовному режимі навчання та виховання. 

В поточному році в ДНЗ №9 виховувалось 179 дітей раннього та дошкільного віку. Розподіл дітей в групи здійснювався за віковими ознаками .  

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Згідно штатного розпису, затвердженого начальником управління освіти 02.09.2015року 

Станом на 01.06.2016 року заклад укомплектований кадрами на 100%. 

Трудовий колектив дошкільного навчального закладу налічує 32 працівники, з них:

-педагогічних працівників – 17 осіб;

-медичних працівників – 1 особа;

-обслуговуючий персонал – 14 осіб.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. 

Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності фахової майстерності педагогів засвідчили достатній та високий рівні професійної компетентності і можливостей педагогів.

В ДНЗ всього працюють 17 педагогів, з них:

- з повною вищою освітою  - 59%,

- з базовою вищою  - 41%.

Згідно кваліфікаційних категорій:

-«вищу категорію» мають 3 особи;

-«І категорію мають» - 2 особи;

-«II – категорію» – 2 особи;

-«спеціаліст» – 10осіб.

Педагогічні звання мають:

«вихователь-методист» - 3 особи;

Нагрудними знаками відзначені:

-«Відмінник освіти» - 3 особи;

 «Софія Русова» - 2 особи

Почесною грамотою МОН України нагороджені 4 особи.

Аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

Час висуває все нові і нові вимоги до педагога, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Педагоги поступово, згідно графіка, оволодівають інформаційними технологіями.

Однією із форм підвищення професійної компетентності та кваліфікації є атестація педагогів і медичних працівників. Атестація в закладі проводиться згідно з перспективним планом та відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 року №1473 (із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135) «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників ДНЗ №9

У 2015-2016 навчальному році було проатестовано 2 педагоги.: 

За результатами атестації:

- вихователю Шетманюк Л.С. присвоєна ІІ кваліфікаційна категорія;

- вчителю-логопеду Крутинчук Н.В. присвоєна І кваліфікаційна категорія;

 Завідувач несе відповідальність за свій колектив, за кожного працівника окремо, за кожну дитину, яка виховується в дитячому садку, тому перш за все створюю комфортні умови життєдіяльності дітей та роботи для працівників ДНЗ.

Особливе значення надаю організації роботи щодо створення психологічного мікроклімату шляхом ретельного підбору кадрів; сприянню ефективній організації системи роботи всіх служб закладу, забезпеченню належних умов праці, оснащенню закладу необхідним обладнанням. Визначаю для себе мету та напрями роботи з педагогічним колективом щодо створення сприятливого психологічного клімату, підвищення рівня психологічної компетентності.

Надаю реальну, дієву допомогу педагогам у підвищенні їх майстерності, а також розвитку властивостей та якостей їх особистості. Внаслідок чого сформовано колектив однодумців та відсутні скарги членів колективу до органів управління вищого рівню. Підтримка щодо створення позитивного мікроклімату у педагогічному колективі триває постійно.

В ДНЗ№ 9 створені всі умови для реалізації державних гарантій дітям різних соціальних категорій на отримання дошкільного виховання, здобуття якісної освіти на рівні, що відповідає їх здібностям та можливостям.

Пріоритетними напрямками в роботі соціальної служби у 2015-2016 н.р. було: охорона психологічного та фізичного здоров’я дітей, захист їх прав, створення оптимальних можливостей для реалізації власного потенціалу кожної дитини. 

Особлива увага приділялась консультуванню батьків з зони АТО та педагогів, в групах яких знаходились діти переселенців.

З батьками дітей, які прибули у дитячий садок обов’язково проводилась вступна бесіда з метою знайомства з батьками та дитиною, з’ясування особливостей поведінки та стилю сімейного виховання. Багато уваги було приділено консультуванню батьків, діти яких зараховано до Консультаційного центру ДНЗ. Протягом року активно здійснювалось консультування вихователів щодо створення оптимального психологічного клімат в групах та покращення стосунків у дитячому колективі.  

Метою методичної роботи було поглиблення знань, розширення кругозору та використання ІК технологій в роботі з дітьми.

Під моїм керівництвом методична служба ДНЗ протягом року вела плідну роботу з педагогами щодо підвищення рівня їх фахової майстерності.

На виконання річного плану ДНЗ №9 на 2015-2016н.р. педагогічний колектив визначив для себе шляхи реалізації в розв'язанні проблемного питання: «Формування повноцінного здоров’я особистості через створення оптимальних можливостей для реалізації власного потенціалу кожної дитини, варіативності використання оздоровчо-профілактичних та інноваційно-освітніх технологій».

Головна увага приділялась вирішенню наступних завдань:

1. Забезпечити виконання роботи над єдиною міською науково-методичною проблемною темою на 2015-2016 р.р: «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентнісної особистості»

2. Формування природничо-екологічної компетенції дошкільників через організацію пошуково-дослідницької та експериментальної діяльності з дітьми дошкільного віку

3. Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку. Методичний аспект.

4. Узагальнення результатів роботи над проблемною темою: «Формування повноцінного здоров’я особистості через створення оптимальних можливостей для реалізації власного потенціалу кожної дитини, варіативності використання оздоровчо-профілактичних та інноваційно-освітніх технологій»

На виконання вище вказаних завдань була запланована та проводилась змістовна, систематична методична робота.

Проведена робота була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, що сприяло реалізації диференційованого принципу в організації роботи з підвищення компетентності педагогів.

У закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Інноваційна діяльність проводиться на рівні закладу та підпорядкована стратегічній меті - забезпеченню формування, зміцнення, укріплення та відновлення здоров’я дітей, а також становленню і розвитку особистісно-зорієнтованої освітньої системи в цілому. Методична служба спрямовує свою діяльність на забезпечення розуміння педагогами важливості впровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний процес з метою покращення якості освіти.

Робота методичного кабінету сприяє росту професійної грамотності педагогів щодо впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Педагогічним колективом ефективно впроваджуються оздоровчі інноваційні технології терапевтичного спрямування (арт-терапія): сміхотерапія, піскова терапія, казкотерапія, музикотерапія, ізотерапія, Са-Фі-Денс.

З метою підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення проведено семінар-практикум на тему: «Виховуємо патріотів».

В листопаді 2015 року була проведена педагогічна рада на тему «Національно-патріотичне виховання як складова громадянського виховання», на якій було підведено підсумки роботи щодо формування національної свідомості, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу.

В листопаді 2015 року проведена науково-практична конференція для працівників дошкільних закладів міста «Соціалізація дошкільника. Навчання розумному природокористуванню та енергозбереженню», в якій взяв участь міський голова, кандидат технічних наук В. Сидор.

Узагальнено досвід роботи досвід роботи вихователя Шетманюк Л.С. на тему «Формування національної свідомості дітей дошкільного віку на традиціях українського народу», досвід корекційної мовленнєвої роботи з дошкільниками вчителя-логопеда Крутинчук Н.В. « Казкотерапiя як сучасний методкорекцiйно- вiдновлювального впливу на мовлення дошкільників», завідуючої Шитманюк В.В. та вихователя-методиста Бурак В.О. «Імеджевий менеджмент ДНЗ засобами масової інформації» та «Соціалізація дошкільника. Навчання розумному природокористуванню та енергозбереженню». Удосконалюється досвід спільної роботи ЦТтК і ДНЗ з питання виховання дошкільника-патріота, робота гуртка «Соколята» для хлопчиків. Випущено посібник «Ми – надія України», автори В.Бурак та педагоги Центру О.Лук*янчук та А.Слівіна.

Основною метою діяльності нашого дошкільного навчального закладу є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція), чинні програми чітко визначають проблему здоров’я, як один із головних чинників цілісного розвитку дошкільнят. Отже, збереження і зміцнення здоров’я, загартування, досягнення повноцінного фізичного розвитку дітей – одне з основних напрямків роботи нашого дошкільного навчального закладу.  

Фізкультурно-оздоровчий блок, призначений для фізичного розвитку дітей, зміцнення та збереження здоров’я дітей:

· спортивні майданчики;

· сенсорно-оздоровче середовище «Острів здоров’я»;

· автомістечко для дошкільнят.

Фізкультурно-оздоровче середовище на групах, призначене для фізичного розвитку, зміцнення та збереження здоров’я дітей:

· спортивні куточки;

· доріжки здоров’я;

· ігрові майданчики.

В листопаді проводився вибірковий контроль з вивчення стану роботи з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей. На виконання завдань з ОБЖД педагогами велась цілеспрямована, планомірна робота. В ДНЗ був створений план заходів щодо проведення «Тиждень знань безпеки життєдіяльності дитини», який впроваджено у повному об’єму у відповідності з планом його підготовки та проведення.

Колектив нашого закладу продовжує працювати над завданням забезпечення наступності в роботі ДНЗ та початкової школи. Адміністрацією закладу було складено угоду про співпрацю між ДНЗ №9 та  СЗОШ ліцей «Успіх». Метою цієї співпраці було створення сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, формування її життєвих компетентностей, розвиток обдарувань, мотивування до навчання через забезпечення наступності та особистісно-орієнтовний, діяльнісний підхід у навчанні, системний психолого-педагогічний та соціальний супровід  . Співпраця педагогічних колективів здійснювалась через:

- ознайомлення вчителів і вихователів з планом спільної роботи школи і ДНЗ;

- ознайомлення вчителів і вихователів із нормативно-правовою базою яка регулює роботу школи та ДНЗ;

- проведення для вчителів виставки психолого-педагогічної літератури з питань виховання та навчання дітей дошкільного віку;

- взаємовідвідування занять, уроків;

- організація екскурсій для майбутніх першокласників школи.

На базі нашого закладу постійно діє Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, та дітей, які виховуються в умовах сім'ї. Метою роботи центру є – забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї. Члени консультаційного центру:   практичний психолог, вихователь-методист,  медична сестра  , музичний керівник, вчитель-логопед, керівники гуртків постійно проводять роботу з надання різнобічної консультаційної та практичної допомоги батькам  .

Робота Консультативного Центру по соціально-психологічному патронату дітей п’ятирічного віку, які не відвідують ДНЗ та є мешканцями нашого мікрорайону, була успішною. Ми намагались сприяти успішній соціальній адаптації цих дітей в умовах колективу, залучали їх до відвідування заходів, які проводились в дитячому закладі, діти відвідували заняття та гуртки.  

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською громадою. Допомога батькам вихованців здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги фахівцями: керівником закладу, вихователем-методистом, практичним психологом, вчителем-логопедом, вихователями груп, медичним працівником,   з питань розвитку, виховання та навчання дітей. Робота з батьками проводилась у формі групових та індивідуальних усних і письмових консультацій, телефонних консультацій, бесід, анкетування, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у закладі. Це перегляд та участь батьків в дитячих святах, розвагах, проведення спільних спортивних розваг та свят, виховних заходів, днів відчинених дверей. Застосовувались засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки з папками - пересувками, фотовиставки, виставки психолого-педагогічної літератури тощо). Традиційно для батьків організовувались виставки робіт дітей з ручної праці, зображувальної діяльності.

Найбільш поширена і затребувана форма роботи з сім’єю у закладі це - батьківські збори. Вони проводились за тематикою та графіком проведення, встановленими додатком до річного плану ДНЗ. У цікавій формі вихователі пропонували батькам обговорювати матеріали щодо розвитку дошкільників, пропонували поділитись власним досвідом. При виборі форм роботи з родинами вихованців педагогами враховувалися життєва компетенція, соціальний і освітній рівень батьків, батьківський досвід, матеріальні статки сімей, кількість дітей в сім'ях та їхня стать, віковий склад і повнота родин, домінуюча роль матері чи батька, інші фактори.

Вихователями груп щорічно двічі на рік здійснюється діагностика рівнів компетенції дітей згідно вимог програми «Українське дошкілля». Аналіз діагностики дозволяє дійти висновку про достатній рівень оволодіння дітьми знаннями та практичними навичками з відповідного розділу з урахуванням вимог програми та вікових особливостей дітей, про що свідчать дані діагностики пізнавальної діяльності в групах старшого дошкільного віку за 2015 – 2016 рр.

Робота педагогічного колективу забезпечила високий, достатній та середній показник готовності дітей до навчання у школі. 

Наші зусилля в поточному році були спрямовані на забезпечення виконання плану заходів щодо подальшого розвитку та функціонування Єдиного інформаційного освітнього простору системи освіти міста. Протягом року працював сайт ДНЗ №9, де висвітлювалась робота закладу.  

Методична служба приділяє велику увагу вивченню системи роботи вихователів та розповсюдженню їх досвіду роботи на рівні міста, області, держави. Педагоги нашого закладу у 2015-2016н.р. прийняли участь у :

  • Всеукраїнському конкурсі «Запровадження музейної педагогіки в роботу з дошкільниками» ( лауреат конкурсу Окуневська Л.М.)           ,
  •  виставці педагогічних ідей та інновацій «Освіта на шляху реформування-2015»( три –І місця, одне –ІІ місце, одне - ІІІ місце).
  •  Всеукраїнському конкурсі інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів у номінації «Кращий сайт ДНЗ» (друге місце), «Кращий гімн ДНЗ» (друге місце), « Осінні барви ДНЗ-2015» ( четверте  місце), «Кращий логопедичний кабінет ДНЗ» ( шосте місце),
  • -обласному конкурсі рукописів навчально-методичних та хрестоматійних матеріалів для роботи гуртків та студій (переможці у номінації «військово-патріотичне виховання).  Автор В.Бурак. 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства Охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227

Безкоштовно харчуються діти пільгових категорій:

· діти, що знаходяться під опікою;

· діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

· з малозабезпечених сімей;

· з багатодітних сімей (50 % від вартості харчування).

-діти, учасників АТО

-діти-переселенці

Харчування в ДНЗ здійснюється за єдиним меню, яке складається у групі харчування при управлінні освіти. Для дітей, маючих довідку від лікаря організовано дієтичне харчування.

Виконання натуральних норм харчування за 2015-2016 навчальний рік по всіх основних продуктах (м'ясо, масло, риба, овочі, соки, крупи, цукор) становить 93% - в дошкільних групах; 97% - в групах раннього віку.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та під час процесу приготування їжі і зберігання продуктів харчування.

З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу, як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Як керівник я приділяю значну увагу забезпеченню безпечних та нешкідливих умов виховання дітей. В річному плані окремим розділом щорічно планується робота з безпеки життєдіяльності та виконується працівниками ДНЗ у повному обсязі. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу..  

Протягом року не зареєстровано випадків травмування дітей. Виробничого травматизму серед працівників не було 

Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками та спонсорами.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль поступово поповнюються новими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються дошкільниками та двірниками. Своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.   

Подальший розвиток ДНЗ можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

            Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

З метою проведення аналізу та узагальнення проведеної роботи по зміцненню матеріально-технічної бази  ,  дошкільний навчальний заклад     надає інформацію  щодо використаних коштів та проведення ремонтних робіт.

Освоєно коштів  ( тис. грн.)

- Бюджетні - 58.750 тис.грн. (30 тис –придбання матеріалів на коридор , 2015 рік)

- Залучені - 6,5 тис.грн

Виконані ремонтно-будівельні роботи:

Ремонт коридору

Ремонт окремих чотирьох входів ї

Ремонт музично-спортивної зали

Ремонт медичного блоку

Ремонт міжповерхових сходин

Ремонт  кімнати для прасування

Встановлення нової мийки на харчоблоці

Заміна світильників вимикачів та розеток на енергозберігаючі -11 шт.

 

Переглядів: 273 | Додав: dnz№9 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: